Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Velké Opatovice. Město se rozkládá ve střední části Malé Hané (tzv. Boskovické brázdě) v Jihomoravském kraji.

Školu obklopuje velká zatravněná zahrada s členitým povrchem, její osázení zpracoval již před lety zahradní architekt. Terasa, pískoviště, hřiště, zahradní domky, kovové průlezky – to vše tvoří příjemné prostředí pro hry a činnosti dětí z Velkých Opatovic i okolí.

 

V roce 2001 jsme se stali právním subjektem – příspěvkovou organizací. Škola se již od roku 1997 zabývala podporou zdraví dítěte, na tuto práci dále navazujeme. Po důkladné analýze jsme dne 8.3.2002 byli se svým Projektem mateřské školy podporující zdraví v Praze na státním zdravotním ústavu jako 100. MŠ v ČR a 3. na okrese Blansko zařazeni do sítě škol podporujících zdraví.

 

SZÚ certifikát Proces podpory zdraví ve školách se realizuje některými programy, jedním z nich je evropský program Škola podporující zdraví (ŠPZ). Filozofie podpory zdraví vychází z vědeckých poznatků o tom, že zdraví každého jednotlivce (ať si to uvědomujeme či ne) je výslednicí vzájemného ovlivňování všech stránek jeho bytosti a jeho vztahů k okolnímu světu. Bez uvědomování nezbytného vnitřního i vnějšího souladu není možné uchovat zdraví individuální ani zdraví světa. Zdraví člověka neznamená jen nepřítomnost nemoci, zdraví je výslednicí vzájemných interakcí celého člověka, všech jeho systémů a složek na úrovni biologické, psychické, sociální, duchovní a environmentální jedná se tedy o holistické (celostní) pojetí zdraví. Z této myšlenky vychází také práce naší školy. Chránit a posilovat zdraví znamená pozitivně působit na všechny jeho složky. Důležitou roli přitom hraje životní styl jednotlivce i skupiny. Životní styl a chování, které zdraví podporují, je třeba vytvářet již v předškolním a školním věku dítěte, kdy se návyky a postoje upevňují nejtrvaleji a nejsnáze se vytvářejí.

 

facebook - 2.Mateřská škola Velké Opatovice

 

facebook

 

Nástěnka

 

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2024 - 2025.

 

 

 

 

 

Informace k srpnovému provozu pro přihlášené děti z 1.MŠ a 2.MŠ

 

Prázdninový provoz je ve 2.MŠ od 5.8.2024 - 23.8.2024

Provozní doba: 6,00 - 16,00

 

Co děti potřebují?

 

Přezůvky, oblečení a obuv na pobyt venku, hrníček na pitný režim, pyžamko.

 

Platby: hotovostní - v pokladně školy

  • 7.8. od 6,00 - 9,00
  • 8.8. od 12,00 - 15,00

Přejeme pěkné dny ve 2.MŠ.

 

Od 26.8.-30.8.2024 je provoz uzavřen.

 

Těšíme se na setkání v novém školním roce 2024-2025 v pondělí 2.9.2024.

 

 

 

 

 

 podekovani 24

 

 

Na úřední desce najdete Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

 

 

Na úřední desce najdete Návrh rozpočtu na rok 2024 a Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na období 2025 - 2027.

 

 

 

Rádi využíváme předzahrádky MŠ - při pobytu venku i odpoledním rozcházení.

 img 20230904 104456  img 20230904 104503
 img 20230904 112011  img 20230904 110401

 

 

 

img 20230914 150345 

Také Oříšková třída už letos doznala změn, nová výmalba, koberec i uspořádání jistě přispějí k radosti a pohodě nás všech v MŠ.

 

oznamení

 

Výroční zpráva za rok 2022.

 

 

 

 

Online festival Zítra vstanu a vychovám své dítě.

"Všichni dospělí byli dětmi, ale málokdo si na to pamatuje."
- Antoine de Saint-Exupéry -

 

 

 

 

 

 

 

img 9488Návštěva u Jablíček.


Nově u Jablíček. V průběhu letních měsíců se nám podařilo vymalovat, vyměnit koberec a změnit dispozice nábytku a nově jej uspořádat. Věříme, že se třída v novém bude opět dětem líbit a bude nám v ní všem dobře.

 

Více ve fotogalerii.

 

 

 

 

Co budou děti potřebovat?

Úsměv a podporu rodiny - v MŠ je to prima.

 

dál také:

  • bačkůrky - uzavřené, bez šňůrek
  • převlečení a obutí do třídy a na pobyt venku
  • pyžamko a (v případě potřeby) mazlíka (plyšák, polštářek... zůstává v MŠ)
  • hrníček na pití

Hraček máme v MŠ dost - nechávejte si svoje na hraní doma!
Děkujeme, přejeme nám všem pěkný školní rok!

 

 

 

 

 

Opatření MŠ v souvislosti s prevencí šíření COVID 19

 

Organizace provozu mateřské školy se od 1. září 2021 řídí Manuálem MŠMT, který obsahuje informace, doporučení a povinnosti dané platnými právními předpisy.

 

Aktuální informace najdete na nástěnkách v šatnách dětí, vstupech a také na webových stránkách MŠ.

 

Vzhledem k tomu, že v kolektivu předškolních dětí dochází každoročně na podzim a v zimě ke zvýšené frekvenci respiračních nákaz, budeme nadále provádět přísnější ranní filtr při přijímání dětí - měření teploty bezdotykovým teploměrem. Učitelka je oprávněna ráno nepřevzít dítě se zvýšenou teplotou (naměřená hodnota nad 37°C). Zvýšenou míru pozornosti budeme věnovat příznakům respiračního onemocnění (kašel, dušnost a rýma).

 

Při zjištění, že dítě vykazuje během pobytu v mateřské škole známky onemocnění, postupujeme v souladu se Školním řádem MŠ. Kontaktujeme rodiče, aby si dítě co nejdříve vyzvedli. Posouzení zdravotního stavu je pak plně v kompetenci ošetřujícího lékaře, který následně rozhodne o postupu léčby dítěte.

 

Přejeme nám všem hodně zdraví a pěkný školní rok, na spolupráci se těší

 

2.MŠ
Blanka Langerová

 

 

 

 

 

Jak a kdy mýt ruce.
pdf

 

 

 

 

publicita plakat projekt 63

 

 

Informace pro rodiče pdf

 

 

 fotoaparat

 

 

 

 

   img 1132Investiční akcí MÚ Velké Opatovice proběhla v naší MŠ v srpnovém měsíci druhá etapa oprav přístupové terasy. Stavební úpravy se dotkly: odstranění obložení stěn, staré dlažby, oken, dveří. Byly provedeny zednické práce - položení dlažby (včetně schodiště), natažení obkladů, současně proběhla výměna vnitřních oken. Práce byly dokončeny, dokončeno bylo spárování, výmalba a osazení nových dveří. Budova MŠ se opět dočkala dalších oprav. Je tak o krok dále a získává novou tvář, která nahradí práce z roku 7.8.1986 - datum bylo ukryto pod obložením stěn. Rodiče, děti i veřejnost jistě přivítají vítanou výraznou kvalitativní změnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce pdf

 

 

  casopis muj predskolak

Časopis pro rodiče předškoláků online.

 

http://www.forum-media.cz/muj-predskolak

   
 

 

 

 

  video ico  Reportáž z televizních novin na ČT1 týkající se důležitosti screeningu očních vad u dětí předškolního věku.

 

 

 


alergeny seznam eu-1169 Informace ze školního stravování:
Od 1.12.2014 nabývá účinnosti Nařízení EU č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tato povinnost se vztahuje také na školní jídelny. Od prosince 2014 budou v jídelních lístcích uvedeny číselné kódy a k nim přiložená agenda, ze které bude patrné, o jaké alergeny v připravovaném pokrmu jde. Potravinovým alergenem může být jakákoli potravina. V souvislosti s Nařízením EU č.1169/11 je nutné označovat 14 vybraných alergenů. Jedná se o důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo intolerancí. 
Joomla Template by Joomla51.com