CoalaWeb Traffic

Today32
Yesterday181
This week1129
This month1129
Total198834

Visitor Info

 • IP: 3.235.172.213
 • Browser: unknown
 • Browser Version: unknown
 • Operating System: unknown

Who Is Online

5
Online

7. 6. 2020 3:47

Nejnovější události

8.6. Monday
Barevné dny
9.6. Tuesday
Žlutý den
10.6. Wednesday
Modrý den
11.6. Thursday
Červený den
12.6. Friday
Zelený den
15.6. Monday
Divadelní týden
22.6. Monday
Sportujeme rádi - mini olympiáda MŠ
24.6. Wednesday
Rozloučení s předškoláky
25.6. Thursday
Bezpečně v dopravě
30.6. Tuesday
Slavnostní zakončení školního roku

Nástěnka

 

VÍTÁME VÁS VE ŠKOLNÍM ROCE 2019 - 2020. Přejeme krásné jarní dny.

 

 

 

 

Na úřední desce najdete Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

 

 

 

 

Jak a kdy mýt ruce.
pdf

 

 

 

2. Mateřská škola Velké Opatovice, příspěvková organizace obnovuje provoz od pondělí 18. května 2020.

 

Zvýšená hygienická a provozní opatření stanovená nad rámec standartních podmínek vyplývajících ze školských, hygienických, pracovněprávních a dalších předpisů jsou:

 • Předávání a vyzvedávání dětí probíhá mimo prostor mateřské školy (u vstupu do MŠ).
 • Doprovázející osoba zachovává před budovou odstup 2m od ostatních.
 • Doprovázející osoba se pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu předávání a vyzvedávání dítěte (nezůstává s dítětem v areálu školní zahrady).
 • Je prováděn každodenní filtr zdravotního stavu dítěte (měření tělesné teploty, kontrola příznaků infekčního onemocnění).
 • Při nástupu do MŠ předá doprovázející osoba osobě přebírající vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (VZOR k vyplnění je v příloze). Nebo potvrdí vyplněný a připravený k podpisu při vstupu do MŠ.
 • Děti v prostorách školy nemusí nosit roušky.
 • Děti nastupují do tříd, ve kterých, pokud to umožní personální zajištění, zůstávají podle provozní doby.
 • Doprovázející osoby dětí dodržují stanovenou provozní dobu jednotlivých tříd. (Organizace provozu jednotlivých tříd).
 • Děti používají v MŠ jednorázové ručníky (dodá MŠ). Z domova budou vybaveny 1ks náhradní rouškou v plastovém obalu.
 • Je stanoven zákaz nošení vlastních hraček z domova.
 • Děti tráví venku v areálu MŠ větší než obvyklou část dne (přizpůsobte oblečení a obutí dětí).
 • Školní stravování probíhá v běžné podobě.
 • Denně se provádí zvýšená dezinfekce v prostorách MŠ.
 • Probíhá časté větrání v prostorách MŠ.
 • Další informace:
 • Nárok na ošetřovné člena rodiny se zahájením provozu MŠ zaniká (vláda ČR by však měla o tomto ještě jednat).
 • Výše školného je stanovena v měsíci květnu na 119,- Kč, od měsíce června zůstává platba školného ve výši 250,- Kč.
 • Pokud dítě nebude docházet do MŠ po celý kalendářní měsíc, zákonný zástupce může požádat o osvobození od úhrady školného. Pokud zákonný zástupce doloží, že dítě patří do rizikové skupiny bude od platby školného osvobozen.
 • Úhradu školného nechejte v původní zadané výši, vyúčtování stanovené snížené úplaty (březen, duben 0, květen) proběhne v červnu s vyúčtováním záloh stravného a bude poukázáno na čísla účtů.

 

Na spolupráci se těší 2. MŠ

Blanka Langerová

 

 

Čestné prohlášení

pdf

 

 

 

 

Do MŠ zapisujeme všechny děti i z nespádové oblasti, informace na tel. 737 002 317.
Těšíme se na spolupráci 2. MŠ

 

Žádost o přijetí do MŠ

pdf

Čestné prohlášení o očkování

pdf

 

 

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021. Zápis bude probíhat v květnu, a to bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

 

Bližší informace k organizaci zápisu, způsobu podávání žádostí v naší mateřské škole, formuláře k podávání žádosti k předškolnímu vzdělávání budou ke stažení ve druhé polovině měsíce dubna.

 

 Podrobné informace v tomto PDF.

 zapis 2020

 

 

 

 zapis 2020 0

 

 

jsme v tom spolecne 

 

 

 

UZAVŘENÍ PROVOZU 2.MŠ

 

V souvislosti s epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19 a po dohodě se zřizovatelem Městem Velké Opatovice, bude provoz 2. MŠ Velké Opatovice od 18.3.2020 do odvolání uzavřen.

 

1.MŠ je též uzavřena.


 

 

Přejeme klidné dny.

 

 

 

 

Informace rodičům dětí 2. MŠ v souvislosti s uzavřením provozu MŠ - ošetřovné na dítě:

 


Pro vystavení ošetřovného v případě potřeby v souvislosti u zavřením MŠ se pro vystavení OČR je možné se domluvit na tel. čísle 737 002 317

OČR rodiče nemusí čerpat hned od data uzavření, ale až budou potřebovat. Lze je vydat pro střídání na oba rodiče.

 

 

 

 

 

 

publicita plakat projekt 63

 

 

Informace pro rodiče pdf

 

 

 fotoaparat

 

 

 

 

   img 1132Investiční akcí MÚ Velké Opatovice proběhla v naší MŠ v srpnovém měsíci druhá etapa oprav přístupové terasy. Stavební úpravy se dotkly: odstranění obložení stěn, staré dlažby, oken, dveří. Byly provedeny zednické práce - položení dlažby (včetně schodiště), natažení obkladů, současně proběhla výměna vnitřních oken. Práce byly dokončeny, dokončeno bylo spárování, výmalba a osazení nových dveří. Budova MŠ se opět dočkala dalších oprav. Je tak o krok dále a získává novou tvář, která nahradí práce z roku 7.8.1986 - datum bylo ukryto pod obložením stěn. Rodiče, děti i veřejnost jistě přivítají vítanou výraznou kvalitativní změnu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní informace o ochraně osobních údajů pro zákonné zástupce pdf

 

 

  casopis muj predskolak

Časopis pro rodiče předškoláků online.

 

http://www.forum-media.cz/muj-predskolak

   
 

 

 

 

  video ico  Reportáž z televizních novin na ČT1 týkající se důležitosti screeningu očních vad u dětí předškolního věku.

 

 

 


alergeny seznam eu-1169 Informace ze školního stravování:
Od 1.12.2014 nabývá účinnosti Nařízení EU č.1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům. Tato povinnost se vztahuje také na školní jídelny. Od prosince 2014 budou v jídelních lístcích uvedeny číselné kódy a k nim přiložená agenda, ze které bude patrné, o jaké alergeny v připravovaném pokrmu jde. Potravinovým alergenem může být jakákoli potravina. V souvislosti s Nařízením EU č.1169/11 je nutné označovat 14 vybraných alergenů. Jedná se o důležitou informaci pro osoby trpící potravinovou alergií nebo intolerancí.